Politica de confidenţialitate

TDF Pompe SRL (denumită în continuare ”TDF”), este conștientă de importanța reglementărilor existente privind confidențialitatea, protecția datelor și a informațiilor. În acest sens, TDF se ocupă de protecția securității, integrității, autenticității și confidențialității datelor, furnizate de clienții, utilizatorii și furnizorii noștri, acționând în mod responsabil și transparent în acest sens.  Scopul acestei Politici de confidențialitate ("Politica") este informarea dvs. privind modul în care TDF colectează, prelucrează și protejează datele cu caracter personal. În plus, această politică descrie scopul prelucrării datelor cu caracter personal, colectate prin intermediul www.tdfpompe.ro (denumit în continuare "site-web") sau prin intermediul altor canale și mijloace de comunicare, cum ar fi telefon, rețele sociale, e-mail, poșta obișnuită și/sau la expoziții sau alte evenimente. 

Compania ”TDF” declară că a întreprins toate măsurile pentru a vă oferi o descriere simplă și clară, solicitându-vă să citiți Politica noastră și să ne contactați în caz dacă aveți întrebări.

Politica noastră nu reglementează activitățile de prelucrare a datelor ale altor companii sau organizații, care se ocupă de publicitate serviciilor și / sau produselor noastre.

 

Domeniul de aplicare al Politicii de confidențialitate

Prezenta Politică de confidențialitate se aplică datelor furnizate de clienții, furnizorii noștri, persoanele care solicită informații, utilizatorii site-ului nostru web - www.tdfpompe.ro - candidații la joburi sau terții cu care putem comunica și ale căror date sunt necesare pentru dezvoltarea activității noastre.

Persoana responsabilă pentru prelucrarea datelor dvs.:

 • TDF Pompe SRL
 • Sediu: Strada Panduri 131-133, Sat Rudeni, Judetul Ilfov, Cod Postal 077041
 • Telefon : +40725591389/ +40729958856
 • E-mail: office@tdfpompe.ro 

Ce informații colectăm?

Compania TDF prelucrează numai datele  cu caracter personal, care sunt corespunzătoare, relevante și limitate pentru îndeplinirea corectă a scopului, în baza căruia au fost colectate inițial.

De exemplu, dacă solicitați informații, noi colectăm informațiile dvs. de contact; printre altele, numele și prenumele, telefonul sau adresa de e-mail. În plus, puteți să ne trimiteți CV-ul dvs. pentru depunerea cererii de participare la selecție.

De asemenea, noi colectăm informații pe care browserul dvs. web le trimite automat de fiecare dată când vizitați pagina noastră de web.  Datorită acestor informații, noi putem analiza și îmbunătăți experiența dvs. de utilizator și calitatea generală a serviciilor noastre.

 

În ce scop prelucrăm datele dvs.?

Datele furnizate de dvs. sunt prelucrate pentru:

 • Răspunderea la solicitările dvs. de furnizare a consultațiilor și informațiilor;
 • Trimiterea mesajelor comerciale și informațiilor de interes, în conformitate cu Legea 34/2002 din 11 iulie privind serviciile societății informaționale și comerțului electronic (LSSI);
 • Gestionarea relațiilor de afaceri; și
 • Cunoașterea preferințelor dvs. de navigare pe paginile noastre web cu scopul de a personaliza, de a îmbunătăți serviciile noastre și de a menține securitatea site-ului.

Dacă sunteți un candidat la un job, datele dvs. pot fi prelucrate pentru:

 • Răspunderea la cererea dumneavoastră de angajare;
 • Informarea dvs. despre posturile vacante ale organizației noastre;
 • Efectuarea proceselor de recrutare;
 • Solicitarea recomandărilor de la persoanele sau companiile,  cărora le prestați sau ați prestat serviciile dvs; și
 • În cazul dvs., înregistrarea în calitate de angajat.

Cât timp stocăm datele dvs.?

Dacă aveți o relație de afaceri cu noi, datele pe care le-ați furnizat în acest scop vor fi stocate atât timp, cât durează relația cu compania TDF, pe parcursul anilor necesari pentru îndeplinirea obligațiilor legale.  În orice caz, datele dvs. cu caracter personal vor fi șterse cu aplicarea măsurilor corespunzătoare de securitate pentru a vă garanta că acestea sunt blocate sau distruse complet

Dacă sunteți un candidat pentru un job, datele pe care ni le-ați furnizat în acest scop, vor fi stocate până când nu veți fi angajat la locul de muncă sau până când nu vă veți folosi de dreptul dvs. de a ștergere CV-ul. Dacă nu vă folosiți de dreptul de a vă șterge CV-ul dvs. timp de un (1) an, datele dvs. vor fi anulate în mod automat.

Când obținem dreptul de a prelucra datele dvs.?

Noi obținem dreptul și suntem autorizați să prelucrăm informațiile furnizate de dvs. (i) atunci când informațiile specificate sunt necesare pentru a trimite informațiile solicitate, reieșind din interesele legitime, (ii) pentru gestionarea site-ului (și serviciilor sale), reieșind din interesele legitime; (iii) pentru îndeplinirea obligațiilor legale peremptorii care decurg din dispozițiile legale ale Uniunii Europene sau ale legislației naționale; și (iv) pentru trimiterea mesajelor comerciale în conformitate cu prevederile legii LSSI.    Compania TDF va lua toate măsurile necesare pentru garantarea faptului că datele personale, care sunt colectate, stocate și prelucrate de către părțile interesate sunt utilizate în mod legal, loial și transparent, în conformitate cu obligațiile care decurg din sistemul juridic în vigoare.

Cu excepția acestor cazuri indicate, noi vom solicita întotdeauna consimțământul dumneavoastră înainte de prelucrarea datelor dvs. Consimțământul va fi o manifestare a voinței libere, concrete, conștiente și lipsite de ambiguitate. Dvs. aveți dreptul să vă retrageți consimțământul dat în orice scop și în orice moment, fără efect retroactiv. 

 

Cui transmitem datele dvs.?

Datele dvs. pot fi transmise între entitățile grupului TDF - consultați pe site- ul web entitățile, care fac parte din grupul TDF - pentru prelucrare în conformitate cu obiectivele indicate mai sus. În plus, acestea vor fi aduse la cunoștința administrațiilor publice sau a persoanelor fizice care, în virtutea necesităților legale sau operaționale, trebuie să aibă acces la datele cu caracter personal.

Datele dvs. pot fi, de asemenea, transmise furnizorilor de tehnologie, care furnizează servicii companiei TDF.  Cu excepția cazurilor de mai sus, înainte de a transmite datele dvs. cu caracter personal către o altă persoană privată, vă vom informa în prealabil și vă vom solicita consimțământul dvs.

Datele dvs. personale vor fi transmise unei terțe părți?

Da, vă informăm că putem partaja informațiile cu alte companii; în special, putem transmite datele dvs. companiilor de tehnologie sau companiilor din grupul TDF, care sunt situate în afara Spațiului Economic European.  În acest caz, TDF va transmite datele dvs. numai dacă compania are dreptul să facă acest lucru și după respectarea garanțiilor stabilite de articolele 44-50 din RGPD.

 

Ce drepturi vă protejează în ceea ce privește prelucrarea datelor dvs.?

Aveți dreptul de a primi informații cu privire la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal, care este efectuată de compania TDF. Și anume:

 • Aveți dreptul de a accesa datele dvs. cu caracter personal pentru a ști ce date cu caracter personal procesăm, precum și dreptul de a solicita corectarea datelor inexacte sau, dacă este necesar, de a solicita ștergerea acestora, atunci când, printre altele, datele nu mai sunt necesare pentru acele scopuri pentru care au fost colectate.
 • În anumite circumstanțe, puteți solicita o limitare în ceea ce privește prelucrarea datelor dvs., caz în care le vom stoca doar pentru executare sau protecție împotriva creanțelor.
 • În anumite circumstanțe și din motive legate de situația dvs. particulară, puteți obiecta în ceea ce privește prelucarea datelor dvs. Compania TDF va înceta prelucrarea datelor dvs., cu excepția cazului în care există motive legale întemeiate pentru a face acest lucru sau în virtutea implementării măsurilor de protecție juridică.
 • Veți avea dreptul de a transfera datele, adică dreptul de a transmite datele cu caracter personal furnizate de dvs. direct unui alt operator de date într-un format structurat, utilizat pe scară largă și mecanolizibil, dacă acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic.

În cazurile prevăzute de legislație, datele dvs. vor fi blocate în mod corespunzător.

Puteți beneficia de drepturile menționate mai sus prin trimiterea unui mesaj electronic la adresa de e-mail office@tdfpompe.ro. Vom răspunde la întrebările dvs. cât mai curând posibil, dar, în orice caz, în termen de o (1) lună de la data primirii solicitării dvs. În anumite circumstanțe, această perioadă poate fi prelungită cu încă două (2) luni, caz în care vă vom informa în timp util în termen de o (1) lună de la primirea solicitării dvs.

Dacă considerați că prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal încalcă regulile de protecție a datelor sau dacă considerați că nu am satisfăcut exercitarea drepturilor dvs., puteți depune o plângere la autoritatea de supraveghere competentă de la locul dvs. de domiciliu. În acest sens, puteți consulta diferite autorități de reglementare pe site-ul agenției romane pentru protecția datelor.

În orice caz, înainte de a depune orice reclamație, vă rugăm să ne contactați la adresa office@tdfpompe.ro sau la adresa poștală TDF Pompe SRL, Str. Hagi Moscu Maria Nr 5 Sector 1 Bucuresti pentru a încerca de a soluționa neconformitatea fără litigii.

Aveți dreptul să vă retrageți consimțământul?

Da, în orice moment, vă puteți retrage consimțământul pentru scopurile pentru care ați acordat consimțământul.

Există posibilitatea de a modifica această Politică de confidențialitate?

Compania TDF își rezervă dreptul de a modifica Politica de confidențialitate pentru a o adapta la legislația nouă sau practica legală și a răspunde modificărilor organizaționale.  Nu vom limita drepturile care vă aparțin în conformitate cu această Politică de confidențialitate și nu vom introduce modificări, asociate de Politica de confidențialitate, fără o notificare prealabilă. Vom publica toate modificările aduse prezentei Politici de confidențialitate pe această pagină și, dacă acestea sunt substanțiale, vom face o notificare mai vizibilă.

 • TDF Pompe SRL
 • Sediu: Strada Panduri 131-133, Sat Rudeni, Judetul Ilfov, Cod Postal 077041
 • Telefon : +40725591389/ +40729958856
 • E-mail: office@tdfpompe.ro